Retriver's bengaler

Välkommen till min bengalsida!

Chicagobengals Leilani

Nästa planering är att para vår nya hona Lani som vi kallar henne som är vår import från USA. Våran tidigare plan har tyvärr gått åt skogen, för gossen blir inte fertil. Vi har istället fått möjligheten att låna George. Tyvärr lyckades inte första parningen så vi väntar in nästa löp då kan vi göra ett återbesök. 

The next plan is to mate our new female Lani as we call her which is our import from the USA. Unfortunately, our previous plan has gone bad, do to the boy won't get fertile. We have instead been given the opportunity to borrow George. Unfortunately the first time did not succeed, now we wait to make a new visit.

George Principessa*PL