Flat chest - Plattbröst

Flat chest eller plattbröst är en form av missbildning i bröstkorgen som förekommer bl a hos bengalkattungar. Missbildningen ger ett avvikande utseende på bröstkorgen och det kan ge kattungen andningssvårigheter.

Vid ca 1 veckas ålder sjunker bröstkorgen ihop och blir platt. Vid extrema fall kan även ryggen påverkas och få som en knick. Man upptäcker detta genom att kattungen slutar gå upp i vikt ev kan dom till och med gå ned i vikt. De orkar inte längre tutta på mamman eftersom bröstkorgen trycker på lungorna och då blir det tungt och jobbigt att andas. Det är därför väldigt vanligt att dom som följd får lungingflammation.

Lindrigt drabbade ungar kommer bröstkorgen gå tillbaka helt på medan andra kan få en synbar defekt som är större eller mindre, detta varierar. De ungar som överlever får inga följdproblem av detta endast eventuell synbar defekt i form av en knick på ryggen. Dom ska givetvis inte gå vidare i avel och köparen skall informeras om detta.

Det pågår projekt där SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) har påbörjat en forskning för att få fram orsakerna till detta syndrom. Målet med projektet är att finna den genetiska bakgrund som orsakar detta. Därmed möjliggöra ett avelsprogram som minskar antalet födda plattbröst ungar. Projektet finansieras av SSK/Agrias Forskningsfond samt genom donationer från flera rasringar.

Jag har själv tyvärr haft oturen att få många ungar med detta syndrom. Tack och lov har de flesta överlevt och har idag ett fullgott liv. Jag har lärt mig att i tidigt skede se när detta händer och kan då snabbt vidta de åtgärder som behövs för att ungen skall överleva den kritiska perioden.