Retriver's Grace Stone


PK normal

PRA normal

Stamtavla


Grace är Fias dotter som vi har väntat på denna vackra snöflicka. Hon visar fina egenskaper och är social och vill vara i centrum. Pratig som bara bengaler är på ett härligt sätt.

Grace is Fia's daughter, we have been waiting for this beautiful snow girl. She shows nice qualities, very social and wants to be in the center. Talkative as only Bengalis are in a lovely way.


 

PK normal
PRA normal

Stamtavla


Clarie är dotter till Lani. Vi har stora förhoppningar på henne. Hon är mamma Lanis motsats. Hon är social orädd, nyfiken frammåt. Kommer upp och myser och ligger i knäet hos oss på kvällarna. Det ska bli spännande att följa hennes utveckling.


Clarie is Lani's daughter. We have high hopes for her. She is the opposite of mother Lani. She is socially fearless, and curious. Comes and snuggles and lies on our lap in the evenings. Exciting to follow her development.

Retriver's Claire

Chicagobengals Leilani

HCM 2022
PK normal
PRA normal
Stamtavla

Denna fantastiskt vackra flicka har vi hämtat hem från  Aurora, Chicago. Hon är orädd, social och så trevlig tjej. Vi har stora förhoppningar och längtar efter att få ta henne på utställningar och framtida avel. 

This amazing beautiful girl we brought home from Aurora, Chicago. She is fearless, social and a very nice girl. We have high hopes and longs to take her at exhibitions and future breeding.

Våra kastrater

IC Retriver's Kiara

Fia från vår egen uppfödning har nu tagits bort från avelsprogrammet. Hon är ff ett litet busfrö men också väldigt duktig att lära sig, väldigt social och har mycket lätt för att anpassa sig i nya miljöer. Hon är vår reklamkatt, hon är nyfiken framåt och har lätt för att göra trick som önskas i reklamfilmer. Kelig och lättsam och orädd. Social och väldigt pratig.

Fia our own breeding have nmow been removed from the breeding program. She's playful and also very good at learning and very easy to adapt to new enviroments. She is our advertising cat, she is curious and easyly to learn tricks that are desired in commercials. Cozy and easy going and fearless. Social and very talkative.

Piratkattens Survivor

Sune är kastrat och är en Helig Birma. Han är världens bästa sorkjägare och livsnjutare.. Jag har nog aldrig haft en snällare katt än denna kille. En myskisse som till större delen är ute och jagar än är inne. Har inte mycket till övers för damerna som har för mycket bus för sig.


Sune is castrated and is a Birma. He is the world's best vole hunter and life-saver .. I've probably never had a nicer cat than this guy. A cosy boy,  mostly outside and hunting. Doesn't have much to spare for the ladies who have too much enegry.

Nordic Light Paw Print

Charlie kallar vi denna killa, även han kastrat. Han är av rasen PixieBob och är polydactyl vilket betyder att han har en extra tå. I hans fall har han fått tummar. Jag tycker det ser hur gulligt ut som helst. Mycket därför han använder framtassarna som händer och greppar med hela tassen.. Han är burdus och stormar fram som en heffaklump. Att vara kattlik och smidig har helt gått honom förbi. Han är en klumpeduns, hörs lång väg när han dunsar ned för trappen eller springer fram i huset... Pratar hur mycket som helst och hänger med som en hund ute på gården. Så m a o är han mera hund än katt.


Charlie we call this guy, he's also castrated. He is a PixieBob and a polydactyl which means he has an extra toe. In his case he has been given thumbs. I think it looks as cute, he uses the front paws to grip with the whole paw. He is burdus and storms out like a hump. Being catlike and supple has completely passed him by. We hear him loudly as he runs down the stairs or in the house. Talking as much as he can and follows like a dog out in the yard. So he's more dog than cat.