Retriver's bengaler

Välkommen till min bengalsida!

Septemberkull

Vi har lämnat Lani & Fia på parning nu, hoppas det faller väl ut. Lani väntas få svartspottade ungar.

Fia väntas få mix av både svartspottade och snöbengaler och de kan komma både som spottade och marble.