Retriver's bengaler

Välkommen till min bengalsida!

Jag heter Lilian och har uppfödning i mycket liten skala där alla katter blir en del av familjen.

Vi är månskensbönder och bor på en gård i Sörmland. Just nu har vi 4 katter hemma. Två bengal honor, dom kallas Chess och Fia. Vi har två killar som är kastrater, en helig birma kille Sune och en Pixie-Bob kille som heter Charlie.

Kliv gärna vidare på sidorna så berättar jag mera ...

Vi har tillstånd av länsstyrelsen enligt 16 § djurskyddslagen att bedriva kattuppfödning -mars 2016

 

My name is Lilian and I have a small breeding where all cats become part of the family.

We are moonlight farmers, live on a farm in Sörmland. Right now we have 4 cats at home. Two Bengal females, they are called Chess and Fia. We have two guys who are castrates, a holy Burma guy Sune and a Pixie-Bob guy named Charlie.

Feel free to wath my pages and I'll tell you more ...

We have permission from the county administrative board pursuant to section 16 of the Animal Protection Act to conduct cat breeding - March 2016

.